Ekonomiskt ansvarstagande: Vi är en viktig del i det lokala samhället och har ett ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi för alla våra kunder. Att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga delar.

 

Ekologiskt ansvarstagande: Vi arbetar för att minimera påverkan på miljö och klimat, både genom egna åtgärder och genom att inspirera och informera våra kunder och lokala aktörer att använda våra tjänster på ett miljöklokt sätt.

 

Socialt ansvarstagande:Vi tar gärna ett stort samhällsansvar och låter del av vår vinst gå tillbaka till regionen genom att stötta det lokala näringslivet och bidra till utbildning och lokala aktiviteter. Vi vill också vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra kunder och leverantörer.