På denna sida presenterar vi Sparbankens resultat i PDF-format som kräver Acrobate reader. För att få årsredovisningen i tryckt version kan du vända dig till kontoret eller kontakta oss via e-mail eller tel: 0143-75500

Delårsrapport 2020-06-30

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016