Skip to content

Administration, redovisning och kontroll

Åtvidaberg Sparbank, Vadstena Sparbank och Kinda-Ydre Sparbank äger ett gemensamt bolag - Spar Tjänster i Linköping AB. Spar Tjänster hanterar bl a bankernas administration, ekonomiredovisning och frågor som rör kontroll och regelefterlevnad.


 

Annelie Sigvall                                 VD & Administrativ chef
Samuel Nilsson                                Riskkontroll
Oscar Lönn                                      Compliance

Niklas Bergman                               Controller                 
Ulf Hjertsäll                                      Försäkringsspecialist
Sophia Hallberg                               Kreditgranskning
Tomas Mirholt                                  Redovisning
Annelie Lindell                                 Redovisning
Anki Sjöö Törner                              Krav/Bolånegruppen
Sofia Roloff                                      Administration

Erik Holm                                         Administration    
Anna Patriksson                              Chef kreditadministration 
Camilla Strömberg                           Bolånegruppen
Maria Syd                                         Bolånegruppen

Sanna Hagenlund                            Verksamhetsstöd Intern styrning & kontroll

Niklas Bergman                                Controller

Postadress:

Spar Tjänster i Linköping AB
Box 1940
581 18 Linköping

Besöksadress:
Storgatan 58, Linköping

 

Mejl till adm: 

Mejl till Bolånegruppen:

 

Kontaktuppgift till Spar Tjänsters dataskyddsombud:

Vadstena Sparbank

Dataskyddsombud – Spar Tjänster
Box 1940
581 18 Linköping