Vadstena Sparbank i topp för Sveriges nöjdaste kunder

När kunderna får säga sitt är de lokala sparbankerna vinnare! Vadstena Sparbank är i den absoluta toppen i landet när det gäller kundnöjdhet på både privat- och företagsmarknad. Det visar SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) senaste mätning av hur nöjda bankkunderna är.

– Fantastiskt roligt att vi är i topp i denna oberoende kundundersökning. Att vi lyckas få så pass höga kundbetyg är helt otroligt. Vi är ett fantastiskt bra gäng med väldigt engagerade medarbetare, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Sparbankerna som grupp har Sveriges nöjdaste kunder, både vad gäller privat- och företagskunder, av alla banker i undersökningen. Sparbankerna har ett klart bättre resultat än de fyra storbankerna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken – och likaså Danske Bank och Länsförsäkringar Bank.

SKI-rapporten 2022 konstaterar att en ny, osäker och oförutsägbar tid förändrar kundernas behov, krav och förväntningar. Nu söks trygghet, stabilitet och pålitlighet. Funktioner och innehåll i produkter och tjänster som bankerna tillhandahåller har stor påverkan på kundnöjdheten, vilket återspeglas i sparbankernas höga betyg. Den mänskliga relationen i det fysiska bankmötet är också fortsatt viktig.

En annan tendens i årets undersökning är att helkunden verkar vara på väg tillbaka. De kunder som samlar sina banktjänster hos en aktör, i stället för att sprida sitt engagemang på flera, är nöjdare än andra. Nischaktörernas attraktionskraft på bankmarknaden tycks därmed ha minskat.

– Jätteroligt att sparbankerna är vinnare i år! Dessutom har vi på Vadstena Sparbank fått ett betydligt högre kundbetyg än genomsnittet för sparbankerna. Vi har väldigt nöjda kunder och är en av de fem sparbanker i landet med allra högst betyg på både privat- och företagsmarknad, säger Mikael Engdahl.

Det breda samhällsengagemanget, som har sin grund i sparbanksidén, värdesätts av Vadstena Sparbanks kunder. Över 90 procent av både privat- och företagskunderna upplever att banken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt, enligt undersökningen.

– Vi är väldigt glada att kunderna gillar vår lokala sparbank. Samtidigt är det ett jätteansvar att se till att fortsätta leverera på topp och vårda kunderna på bästa sätt. Nöjda kunder är ingen självklarhet. De måste förtjänas. Som fristående sparbank har vi inga aktieägare att ta hänsyn till, utan kan fokusera på kunderna helt och hållet, säger Mikael Engdahl.

Kundnöjdhet bland privatkunder:
• Vadstena Sparbank får betyget 85,4 på en skala från 0 – 100
• Sparbankerna som grupp 75,1
• Bankbranschen i genomsnitt 67,9

Kundnöjdhet bland företagskunder:
• Vadstena Sparbank med betyget 86,1
• Sparbankerna som grupp 72,1
• Bankbranschen i genomsnitt 65,9

För ytterligare information, kontakta: Mikael Engdahl, vd Vadstena Sparbank

Tel: 0143-755 15, mobil: 070-318 38 15