Katarina Wiklund

Styrelseledamot
Född: 1958
Invald: 2001

 

Katarina Wiklund jobbar i dag som Vd på Hushållningssällskapet Östergötlands län . Äger och driver en spannmålsgård samt ett vindkraftverk utanför Vadstena.

 

Utbildningar i urval:
Jur Kand Uppsala Universitet
Ledarskapsutbildning LRF Konsult
Skatteutbildningar Skatteverket 

Sparbankernas försäkringsutbildning för styrelseledamöter


Arbetslivserfarenhet i urval:

2019- VD Hushållningssällskapet Juridik AB

2016 - VD Hushållningssällskapet i Östergötland
2010 - Chefsjurist LRF Konsult
2003 - 2010 Resultatenhetschef Juridik region Öst LRF Konsult
1990 - 2003 Jurist LRF Konsult


Förtroendeuppdrag:
Katarina Wiklund har tidigare erfarenhet från styrelseuppdrag b la i lokalavdelning LRF och distriktstyrelse Södra Skogsägarna.
 

Katarina Wiklund