Vi älskar sponsring och vårt lokala engagemang gör att vi får många förfrågningar om sponsorsamarbete. Vi försöker fördela sponsringen på ett klokt och rättvist sätt som möjligt, men vi kan inte vara med och stödja alla.
Vi har klara mål med vår sponsring. Vi vill verka som en positiv kraft i samhället genom vår lokala närvaro.
Från och med april 2017 finns det en sponsringsgrupp som tillsammans beslutar vilka som skall få ta del av Vadstena Sparbanks sponsring.
Gruppen träffas 2 gånger om året ,15 oktober och 15 mars och beslutar därefter vilka sponsringen skall tilldelas. Ansökan gäller 1 år om inget annat avtalas och alla avtal sker skriftligen.


Sponsring ska därför:
Nå breda grupper i samhället
Resultera i lokal nytta för bygden
Präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners
Alltid baseras på skrivna avtal
Fördelas mellan idrott, kultur och samhälle
Mervärden för Vadstena Sparbank
Vi vill vara en sponsor som syns och att samarbetet ska innehålla mervärden för Vadstena Sparbank genom till exempel:
Att vi är kontoförande bank för er, med tillhörande tjänster såsom Internetbanken, föreningskonto och betaltjänster
Att vår logotype finns med i er marknadsföring.
Att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information, dvs att vi kan hålla möten för era medlemmar eller motsvarande. Hos er eller hos oss.
Att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats.
Vi sponsrar inte:
Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
Extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, etik, moral och miljö
Verksamheter med osund ekonomi
Då det personliga intresset går före bankens
Om tid och andra resurser saknas för att utnyttja projektets möjligheter
Projekt där sambandet mellan detta och Vadstena Sparbank är svagt eller saknas
Vidare skriver vi inte sponsringsavtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.
När ingångna avtal upphör är ni välkomna att ansöka om förlängning enligt ovan.

Vadstena Sparbanks sponsringsinsatser
Barndiabetesfonden
Cantuskören
Friluftsfrämjandet
HC Wettern
Hovs Bygdegårdsförening
Korpen i Vadstena
Lions i Skänninge
Livsstil2000
Segelsällskapet Vättern
Sjöräddningssällskapet i Vadstena
Vision Vadstena
Under Kevlaret
Teknova Squashklubb
Vadstena Båt & Fiskeklubb
Vadstena Golfklubb
Vadstena Gymnastik o Idrottsförening
Vadstena Handbollförening
Vadstena Unga Teater
Vadstena Akademins Vänner
Vadstena Konstgalleri
Ödeshögs Skidklubb