Information om kapitaltäckning 191231

Information om internt bedömt kapitalbehov 191231

Läs mer här om risker, riskhantering och kapital enligt pelare 3